Elämäntaitoja, iloa ja hyvinvointia!

Pro MiuHau – Koirien ja kissojen koulutusta

Pro MiuHau Oy on inspiroiva ja erilainen käyttäytymiseen, elämäntaitoihin, ihmisen ja koiran suhteeseen, ongelmakoirakoulutukseen ja hyvinvointiin keskittyvä eläinalan asiantuntijayritys ja koirakoulu. Meillä voit myös testauttaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvilla smartDOG testeillä koirasi ajattelua ja persoonaa. Lisäksi tarjoamme luentoja ja valmennuksia koiranomistajista harrastajiin ja kasvattajiin sekä oppilaitoksille ja yhdistyksille. Kissoille löydät meiltä käyttäytymisneuvontaa ja tulevaisuudessa mm. kissanpentujen eskarin!

Pro MiuHau Oy syntyi ideasta tuoda lemmikkien käyttäytymisen, kognition, oppimispsykologian, hyvinvoinnin ja koulutustekniikan sekä eläinten hyvinvointiteknologian uusin tutkimustieto käytäntöön – jokaisen lemmikinomistajan arkeen!

Nauti kursseillamme ja ongelmakäyttäytymisneuvonnassa iloisesta yhdessä tekemisestä, elämäntaitojen kartuttamisesta, lemmikkisi persoonallisuuden ja kognition kehittämisestä, syvemmästä käyttäytymisen ja hyvinvoinnin ymmärryksestä, suhteen parantumisesta, vaikeuksista vahvuuksiin asenteesta pulmien ratkomisessa sekä lemmikkisi ja sitä myöten oman hyvinvointisi parantumisesta arjessa.

Tavoitteenamme on iloinen ja onnellinen lemmikki omistajineen arjessa ja juhlassa!

Koulutuksemme ja käyttäytymiskoutsaus pohjautuvat uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen käytännössä, yhdistäen innovatiivisesti hyvinvoinnin ja oppimisen teoriaa ja tutkimustuloksia, käyttäytymisen analyysiä sekä koulutustekniikkaa. Käytämme aktivointia, virikkeistämistä sekä leikkimielisiä koulutuspelejä tärkeänä osana koulutusta. Koulutuksen tulee olla hauskaa, kiinnostavaa ja innostavaa sekä lemmikille että omistajalle!

Osassa kursseistamme ja ongelmakäyttäytymiskoutsauksessa hyödynnämme uusinta teknologiaa oppimisen ja koutsauksen tukena. Helin tutkimusta mm. mittareihin ja tunteisiin liittyen tuomme käytäntöön.

Löydät meiltä

– kursseja ja valmennuksia pennuista sennuihin ja erityisryhmien kurssit kuten arat, vallattomat ja reaktiiviset koirat

– ongelmakoirakoulutusta ja käyttäytymiskonsultointia huomioiden yksilön ominaisuudet ja persoonallisuuden, sekä lajin- ja rodunomaiset tarpeet

– luentoja ja valmennuksia uusimpaan tutkimustietoon ja käytännön kouluttamiseen pohjautuen

– smartDOGTM testit, joilla voit saada uutta tietoa arjen ja kouluttamisen tueksi koirasi ajattelusta ja käyttäytymisestä, kuten itsehillinnästä, eleiden lukukyvystä, ongelmanratkaisutavoista, kyvystä loogiseen päättelyyn, muistin kestosta sekä spontaanista kyvystä oppia mallista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ongelmakoirakoulutuksesta ja smartDOG testeistä – tammikuussa alkavat myös pienryhmäkurssit, viikonlopputyöpajat ja luennot! Kysy myös POP UP smartDOG testejä sekä luentoja ja valmennuksia muille paikkakunnille Heliltä!

Tiedustelut: info@promiuhau.fi

 

Keitä olemme?

Innostuneita, ammattitaitoisia ja käytännönläheisiä kouluttajia – tiedonjanomme saa meidät opiskelemaan jatkuvasti uutta eläintenkoulutuksesta! Lue lisää linkkien takaa!

Koulutuksen filosofia ja periaatteet

Kouluttamisen periaatteet

Koulutuksessa noudatamme seuraavia periaatteita ja tavoitteita:

  1. Kouluttaminen on eläimille ja ihmisille hauskaa, kiinnostavaa ja innostavaa.
  2. Kouluttamisessa vahvistetaan toivottua käyttäytymistä positiivisella vahvistamisella. Käyttäytymistä muokataan siten, että eläin oppii toivotun käyttäytymisen ja toivottu käyttäytyminen vahvistuu ja lisääntyy.
  3. Ihmisen ja eläimen välistä suhdetta vahvistetaan positiivisella vuorovaikutuksella.
  4. Eläimen tunnetila, hallinnan tunne, omaehtoisuus ja kokemus huomioidaan koulutuksessa ja hyvinvoinnin osana.
  5. Koulutusympäristö on eläimelle turvallinen ja rauhallinen, jotta mahdollistetaan oppiminen. Kokemus turvallisuudesta vaihtelee eläinyksilöstä toiseen.
  6. Eläimen hyvinvointi huomioidaan ja sitä tuetaan kokonaisvaltaisesti arjessa, kouluttamisessa ja harrastuksissa tai työssä.

Hyvinvoinnin peruspilarit

Hvyinvoinnilla tarkoitetaan eläimen omaa kokemusta sen fyysisestä ja psyykkisestä tilasta. Nykynäkemys eläimen hyvinvoinnista pitää sisällään elämisen perustarpeet liittyen terveyteen, elinympäristöön ja ravintoon, sekä mahdollisuuden käyttäytyä tilanteesta riippuvalla palkitsevalla tavalla. Eläimen affektiiviset eli tuntemuksiin liittyvät kokemukset ovat hyvinvoinnin viides ulottuvuus. Eläimellä on luonnollisesti positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia tunnekokemuksia. Kokonaisuutena positiivisten ja neutraalien tunnekokemusten pitäisi olla näistä suurempi osa.

Eettiset periaatteet

Noudatamme Suomen Eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä http://www.elaintenkouluttajat.com/pdf/Eettisetsaannot.pdf sekä kansainvälisen eläinten käyttäytymiskonsulttien yhdistyksen IAABC:n toimintaohjeita (Standards of Practice) https://m.iaabc.org/joint-standards-of-practice/

Yrityskumppanit