HELI VÄÄTÄJÄ

Olen Heli Väätäjä Tampereelta, tutkija (TkT, AmO), käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija, eläinten käyttäytymisen, hyvinvoinnin ja koulutustekniikan asiantuntija, smartDOG lisenssitestaaja ja MH-luonnekuvaaja. Olen kouluttautunut useilla koulutusohjaaja ja ongelmakoirakouluttajakursseilla, mm. Turid Rugaasin ongelmakoirakouluttajakoulutuksessa. Lisäksi tekeillä on eläintenkouluttajan näyttö KPEDUun. Minulla on noin 20 vuoden ajalta monipuolinen koulutus eläinten käyttäytymiseen ja kouluttamiseen liittyen sekä käytännön kokemus koirien käyttäytymisen testaamisesta ja arvioinnista sekä kouluttamisesta. Eläinten käyttäytyminen, persoonallisuus, kognitio, tunteet, oppiminen, hyvinvointi sekä vuorovaikutus ihmisen kanssa ovat intohimoni!

 

KOULUTUKSET

Erityiskiinnostukseni on käyttäytymisessä, oppimisessa ja persoonallisuudessa, ja miten näihin voidaan vaikuttaa kouluttamisella ja miten ne vaikuttavat kouluttamiseen. Koen, että on erityisen tärkeää antaa positiivinen startti pennuille elämään – mahdollisuuksien mukaan jo pentulaatikosta lähtien tai mieluiten sitä ennen! Pentuaika on monella tavalla ratkaiseva pennun loppuelämän kannalta. Haluan auttaa kaikin tavoin pennun kasvamista parhaaksi kaveriksi elämäämme. Pennun oppiminen tapahtuu vauhdilla ja joka hetki. Positiiviset kokemukset erilaisista asioista pennun omaan tahtiin rakentavat pennun optimismia ja itseluottamuksen kasvua. Tätä prosessia haluan tukea kursseillamme.

Toinen erityiskiinnostukseni on elämäntaidot ja hyvinvointi ihan jokaiselle koiralle. Nämä liittyvät kiinteästi kaiken ikäisiin koiriin pennusta sennuihin, ongelmakäytös mukaan lukien. Koulutuksella, erilaisilla hauskoilla koulutuspeleillä ja aktivoinnilla ja virikkeistämisellä on vahva vaikutus lemmikin hyvinvointiin. Oma tutkimuskokemukseni viime vuosilta koirien hyvinvointiin, tunteisiin ja hyvinvoinnin seurannan tukemiseen on tuonut uutta pohjaa sille miten lähestyn käyttäytymisen analyysiä, muokkausta ja seurantaa kursseilla ja yksityiskoulutuksessa. Tieto oppimisesta ja kouluttamisesta sekä koiran persoonallisuudesta eri näkökulmista lisääntyy koko ajan, ja tärkeää onkin jatkuva kehittyminen ja uuden tiedon omaksuminen ja käytäntöön vieminen – mikäpä sen kiinnostavampaa!

 

FILOSOFIA

Minulla on ammatillisen opettajan pätevyys ja olen toiminut opettajana ja opinnäytetöiden ohjaajana yliopistossa ja täydennyskoulutuksessa. Pedagogista osaamistani hyödynnän myös Pro MiuHaun koulutuksissa. Tavoitteenani on yhdistää koulutuksessa eläinten käyttäytymistieteellinen ja kognitiotutkimuksen uusin tieto, tavoitteellinen valmennus ja pedagoginen ote – luoden oivalluksia, onnistumisia ja oppimisen iloa koiralle, kissalle ja ohjaajalle!

OMAT LEMMIKIT

Olen neljän koiran ja yhden kodinvaihtajakissan omistaja ja olen kasvattanut ensimmäisen oman pentueeni. Aktiivisista kisakoiristani vanhin on kultainennoutaja Leija, jonka kanssa kisaan tokossa ja rally-tokossa. Sheltti Jaden kanssa harrastan agilityä ja rally-tokoa. Jaden emä, Siru, on ansaitulla eläkkeellä, mutta virkeä mummo edelleen. Nuorin, eli työlinjainen cockerspanieli Mimi tuli hajuhommiin, ja pohjatyötä on tehty myös tokossa. Kultsujen ja shelttien ohella muita rotuja vuosien varrelta ovat lapinporokoira, coton de tuleaur sekä lhasa apso. Lisäksi kokemusta on viidestä omasta ponista ja hevosesta, ja kaksi aiempaa maatiaiskissaa on myös ollut perheessä, joista toinen oli kodinvaihtaja.

 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Toimin harrastamieni koirarotujen rotujärjestöissä käyttäytymisen ja sen jalostuksen asiantuntijana ja Kennelliitossa luottamustehtävissä käyttäytymiseen ja sen testaukseen liittyen. Vuoden 2018 alussa Tuire Kaimio pyysi minua Kennelliiton Käyttäytymisen jalostustyöryhmän jäseneksi, mikä on jälleen avannut uuden näkymän käyttäytymiseen ja sen jalostuksen tukemiseen. Kirjoitan ja koulutan näissä rooleissa koirien käyttäytymisestä ja käyttäytymisen jalostuksesta, vastaan harrastamissani roduissa Jalostuksen tavoiteohjelmien luonneosuuksista sekä MH-luonnekuvauksen ja luonnetestien ihanneprofiilien laadinnasta, luen ja kommentoin muiden rotujen ihanneprofiileja, laadin ja analysoin käyttäytymiskyselyitä, analysoin persoonallisuustestituloksia omissa rotujärjestöissä jne.

 

ELÄINKOULUTUSTAUSTA – CV

Yleiset koulutukset

Tekniikan tohtori, 2014, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

  • Eläimen, ihmisen ja teknologian teknologian vuorovaikutus Turre ja Toivoset 2.0 hankkeessa Tampereen yliopistossa, teemana teknologia koira-arjen tukena koiran ja ihmisen vuorovaikutusta ja hyvinvointia parantamassa
  • Media-alaan, erityisesti journalismiin liittyvä tutkimus, mm. virtuaalitodellisuus journalismissa, mobiilijournalismi, lukijaosallistuminen

Ammatillinen opettajakoulutus, AmO, 2016, 60 op, TAMK
Yliopistopedagogiset opinnot 10 op, 2015, TTY/JY

Koulutusohjaaja- ja testaajakurssit  – eläimet

Eläintenkouluttajan ammattitutkinto, näyttö valmisteilla, KPEDU, 2019
Käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija, Tampereen yliopisto 20 op 2018, valmistunut 2019
Hajukoirakoulutus (lude), 8/2017-4/2018, Winnova
Ongelmakoirakouluttajakoulutus, Turid Rugaas 2002-2003

SmartDOG Muisti, tunnetila ja oppiminen -testaajakoulutus 2019
SmartDOG kognitiotestaajakoulutus, 2017
Pro Dog Trainer ja Pro Dog Trainer Geek koulutus 2018-2019, AbsoluteDOGS (verkko-opinnot)
Kiva-Team kouluttajakoulutus 2004
Rakkaat Haukut koulutusohjaajakoulutus 2004
4/6 osaa KIVA-team ongelmakoirakouluttajakurssista (OKKO 2006-2007)

Eläinten käyttäytyminen ja kouluttaminen

Koulutustekniikan workshop 5 – toisten ohjaaminen ja valmentaminen 1-5.2.2017, Training Mill
Yksittäisiä kanojen koulutuspäiviä koulutustekniikkaan paneutuen v. 2016- (Joy of Learning)
Eläinten ”kesytyskurssi” kouluttamattomilla tuotantokanalan nuorilla kanoilla 2016 (Joy of Learning)
Operantin ehdollistamisen workshopit 1-4 (2011-2013, Trainer’s Choice):
– Kanakurssi 1 (ajoitus, kriteeri, vahvistetiheys)
– Kanakurssi 2 (ärsykekontrolli)
– Kanakurssi 3 (toiminnanaikaansaaminen, kriteerinhallinta, palkkion suunta)
– Kanakurssi 4 (käytösketjut)
Tunne koirasi -kurssi (2003, KIVA-team)
Clicker Trainer’s Club -viikonloppuleiri (2000)

Muu jatkokoulutus eläinalalla

ClickerExpo UK, 10/2018
AbsoluteDogs UK, Super Trainer Live & Pro Dog Trainer Days, 11/2018
Verkkokursseja eläinten kognitioon, tunteisiin, hyvinvointiin ja käyttäytymisen jalostukseen liittyen 2017-
Katriina Tiira: Luentosarja
– Dominanssi – mitä siitä oikeasti tiedetään? (2016)
– Pelot, ääniarkuus ja eroahdistus – vaikuttavat tekijät (2016, 2019)
– Koiran käyttäytyminen ja persoonallisuus – geenien ja ympäristön vaikutus (2016)
– Koiran kognitio – mitä siitä tiedetään? (2017)
– Aggressiivisuus (2019)


ELLT Tuulia Burgherr: Eläinten käyttäytyminen ja hormonit (2012, Amiedu)
Dr. Sophia Yin: Inter Dog Aggression – When Dogs in the Same Household Fight & Behavior Modification for Fear Aggressive Dogs – Fear of Dogs  (2011, Amiedu)
Malin Ekblom: Ruokinta – enemmän kuin ravintoa (2011, Amiedu)
James Serpell: Hyvinvointi ja luonneominaisuudet koiranjalostuksessa (HETI ry, 2010)